My, pracovníci OSPODů v ČR děkujeme kolegům a kolegyním z OSPODů MSK za spolupráci a poskytnutí objektivních informací PKSPOD, je to pro všechny z nás, co držíme pohotovosti nesmírně důležité!

PKSPOD předkládá výsledky nejlepšího kraje v ČR (dle MPSV) v oblasti akutního umisťování ohrožených dětí do PPPD, která má nahradit umisťování do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Každý další kraj v ČR bude ve výsledcích už jen podobný a nebo horší.

Z uvedených zjištění plyne oprávněná obava pracovníků OSPOD z toho, co nastane po 31.12.2024, když nebude zaveden funkční a vymahatelný systém ohledně převzetí dětí v krizových situacích PPPD a současně nebudou moci využít žádné institucionální zařízení, včetně ZDVOP. Z toho důvodu se PKSPOD obrátila již nyní na MPSV se žádostí o pomoc.

 

Dopis_analýza_MPSV_FV

Analýza_PKSPOD_kapacity_PPPD_akutní_umístění_ohrožených_dětí_MSK_FV