Vážené kolegyně, vážení kolegové,

PKSPOD považuje za důležité Vám v souvislosti s novelizací zákona o sociálně-právní ochraně dětí a souvisejících právních předpisů připomenout ukončení činnosti tzv. dětských center k 31.12.2024.

V této souvislosti je třeba, aby dětem, které jsou umístěné do těchto zařízení, byla nalezena a zprostředkována jiná forma péče.  

Dětská centra od 1.1.2025 zaniknou a případná soudní rozhodnutí, která do jejich péče svěřovala děti se stanou nevykonatelná/neplatná.

Vaše PKSPOD