Otevřený dopis paní Ing. Z. Baudyšové k její účasti v pořadu ČT pod názvem „Český Barnevernet?“

Vážená paní
Ing. Zuzana Baudyšová
V Praze dne: 7. 5. 2018
Otevřený dopis
Vážená paní inženýrko,
dne 2. 5. 2018 byl v České televizi odvysílaný pořad z dokumentárního cyklu „Otisky doby“, který nesl podtitul „Český Barnevernet?“
Profesní komora sociálně právní ochrany dětí, z.s. (dále jen „PKSPOD“), která v nedávné době vznikla a těší se značné podpoře pracovníků SPOD napříč Českou republikou, zaznamenala od pracovníků SPOD doslova záplavy reakcí na tento pořad, ve kterém jste, k naší lítosti hrála jednu z hlavních rolí.
Účastnila jste se naprosto nevyváženého, tendenčního pořadu, který dehonestoval a poškodil řadu poctivých pracovníků v oblasti SPOD, kteří pracují s nejnáročnějšími klienty, na rozdíl od nestátních organizací si své klienty nevybírají a na spolupráci s nimi nemohou rezignovat ani tehdy, když klienti spolupráci s nimi odmítají. Výkon SPOD, je vysoce odbornou, kvalifikovanou činností, která začíná tam, kde všechny předchozí podpory selhaly. Na pracovníky v SPOD jsou kladeny nejnáročnější vzdělanostní požadavky v daném oboru a to mimo jiné i díky tomu, že jsou částečně úředníky
a částečně sociálními pracovníky. Již několik let se řídí standardy kvality, které jsou součástí zákona
o SPOD a na zpracování jejich agendy jsou aplikována velmi přísná a náročná administrativní kriteria. Denně jsou pracovníci SPOD vystavováni nejrůznějším útokům, které jsou však pro ně pochopitelné
a umí se s nimi vypořádat. Jsou si totiž se vší pokorou vědomi toho, že vstupují do rozjetých vlaků lidských osudů a musí si počínat velmi obezřetně. Naprosto nová je však skutečnost, že útoky
a dehonestace přicházejí od těch, kteří sami se považují za odborníky a co více, řadu let mají vliv i na veřejný život.
Jako senátorka, ředitelka organizace pomáhající dětem, jste bez skrupulí přijala pozvání do pořadu, který již svým podnázvem urážel pracovníky SPOD, kteří vykonávají svou činnost pro stát. Strpěla jste ochotně, jako ochránkyně dětí, že ve vysílání byly zneužity záběry dětí pro podporu účelových tvrzení svých rodičů a pořaduČeské televize.Nejde však jen o mediální zneužití dětí v samotném pořadu.
Ve Vaší vlastní propagaci Vás nezastavila ani skutečnost, že v natočených reportážích vystupoval vždy jen jeden z rodičů, který předkládal toliko vlastní verzi složitých lidských, ale především dětských osudů. My, kvalifikovaní odborníci a pracovníci OSPOD, s opravdovými zkušenostmi, známe ze své praxe nejeden případ, kdy jedenz rodičů vystupoval se „svým“ příběhem ve sdělovacích prostředcích a druhý potom reagoval například tím, že nutil děti, aby se dívaly na to, jaký je jejich druhý rodič lhář. Jinými slovy Vám bylo naprosto lhostejné, že životy natáčených dětí a jejich příběhů neskončí odvysíláním dokumentu, ale naopak odvysílání pořadu může mít naprosto zásadní vliv na jejich další rodinné poměry. Nejen jako ředitelka Nadace Naše dítě, ale především jako politička, jste naprosto bez znalosti věci útočila na instituci, která vykonává značně náročnou činnost pro stát. Není samozvaná, ani dobrovolná, ale vykonává veřejnou správu, pod přísnými zákonnými pravidly. Činnost OSPOD jste popisovala bez známky sebemenšího odborného přehledu o fungování SPOD v ČR a jeho kontrolních mechanismech. Urazila jste (vzhledem k Vašemu věku zcela nepochopitelně) jednou neuváženou větou všechny zkušené pracovníky v řadách SPOD, kteří bývají často velmi žádanou oporou týmů SPOD, které jsou dlouhodobě významně personálně poddimenzované. Ztížila jste každý další pracovní den všem pracovníkům OSPOD, protože jste podpořila útoky na jejich činnost, což většina klientů si vysvětlí, jako podporu pro útoky osobní. Vaše působení v pořadu je pro pracovníky SPOD opravdovým zklamáním. Především se ale domníváme, že stanou-li se takováto vystoupení v mediích běžnými, jedná se vzhledem k jejich neobjektivitě a štvavému podtextu o velmi nebezpečný trend pro celou společnost, který je třeba odsoudit v jeho samém počátku.
Vážená paní inženýrko,
připouštíme, že pořad mohl být po natočení částečně modifikován. Jménem poctivých, kvalifikovaných a odborných pracovníků orgánů sociálně právní ochrany dětí Vás žádáme o vyjádření k pořadu, případně vysvětlení důvodů Vašeho působení v něm, když bylo zjevné, že se v pořadu bude jednat o odbornou diskusi ohledně výkonu SPOD, který zjevně není a vzhledem k Vaší činnosti ani nemůže být Vaší osobní odborností. Vaše stanovisko k pořadu, bude zveřejněno na stránkách Profesní komory SPOD,z. s. (http://pkspod.cz)
S pozdravem
Mgr. Jana Dvořáková, v. r.
Předsedkyně Profesní komory
sociálně-právní ochrany dětí, z. s.