Stanovisko MPSV k výkonu SPOD v současné situaci

Vážené kolegyně a kolegové,

níže přinášíme stanovisko MPSV k výkonu SPOD v současné situaci.

stanovisko MPSV k výkonu SPOD-mimořádná opatření