Stanovisko Ministerstva vnitra k běhu 18 ti měsíční lhůty k prokázání zvláštní odborné způsobilosti v době nouzového stavu

Vážené kolegyně a kolegové,

níže naleznete vyjádření ke lhůtám v rámci ZOZ.

Doporučení_vzdělávání_SPOD

stanovisko_MV_ZOZ