Covid doporučení pro výkon SPOD

Vážené kolegyně a kolegové,

níže přinášíme základní doporučení k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v situaci protiepidemiologických opatření.

SPOD_Covid_final