Milé kolegyně a milí kolegové,

přesto, že MPSV zaslalo finanční prostředky pro  vyplacení mimořádných odměn za práci v nouzovém stavu v jarních měsících 2020, dostáváme od Vás informace, že jakkoli jsou peníze k dispozici, tajemníci některých úřadů odmítají zaměstnancům OSPOD finanční částku vyplatit.  Je to velmi smutné zjištění a věříme, že snad jsou taková rozhodnutí vedení úřadů ojedinělá. Přesto Vám chceme nabídnout pomoc. Nemůžeme sice přikazovat tajemníkům výplatu peněz, můžeme ale jejich rozhodování podpořit dopisem PKSPOD a výzvou, aby tak učinili. Pokud budete mít zájem a jste členy profesní organizace, neváhejte se na nás obrátit.

Dále chceme potvrdit přijetí řady připomínek z řad našich členů a rovněž z řad čestných členů, ohledně naposledy rozeslaného stanoviska MPSV, které se týkalo nezletilých dětí, které se dopouštějí útěků z ústavní péče. Aktuálně se jimi zabývají naši kolegové z právní sekce a my přijímáme další Vaše podněty. Po zpracování a vyhodnocení se s Vašimi postřehy obrátíme na MPSV a budeme Vás informovat.

s poděkováním za Vaši dosavadní práci a přáním pevného zdraví výbor PKSPOD