Vážené kolegyně a kolegové,
PKSPOD Vám přináší informací Ministerstva vnitra jako odpověď k nepřiměřeným požadavkům MPSV ke zvláštní odborné způsobilosti.
Uvádíme zde odpověď MV vůči MPSV a také dopis MV vůči PKSPOD, ve kterém se zúčastníme jednání za OSPOD.