Vážené kolegyně a kolegové,
Konečně můžeme níže zveřejnit metodiku MPSV, ohledně poskytování transferu na úhradu výkonu SPOD, která dostála zásadních změn a to i na základě včasné a důsledné intervence PKSPOD a dalších subjektů.
Vám všem děkujeme za důvěru, se kterou jste se na nás obraceli a věříme, že tento tolik požadovaný dokument uvede Vaše OSPODy zase do poklidnějšího režimu tak, abychom mohli v klidu dělat svojí práci.
Se srdečnými pozdravy a poděkováním za Vaše úžasné zpětné  vazby Vaše/naše PKSPOD“