Vážení a milí kolegové a kolegyně, odborníci a odbornice, přátelé,

PKSPOD se svojí poslední aktivitou pokusila otevřít diskusi nad potřebou změny systému ochrany dětí a podpory rodin, protože měla za to, že taková diskuse mezi námi zcela absentovala.

S největší pokorou a současně i značnou odpovědností si dovolujeme poděkovat za ohlasy a projevy podpory, kterých se nám dostává v nebývalé míře a jsou daleko za našimi očekáváními.

Jsme též nesmírně rádi, že se potvrdilo, že naše aktivita nebyla zdaleka jen projevem subjektivního pohledu jedné profesní organizace, ale odrážela vidění značné řady odborníků a dokonce i laické veřejnosti. 

Se všemi zájemci o setkání se rádi setkáme, s organizacemi, které projevily zájem (z veřejného i neziskového sektoru) budeme velmi rádi kooperovat a děkujeme za zájem. Prosíme však i o pochopení, že osobní setkání musí být rozložená do širšího časového horizontu.

Vaše podpora je pro nás závazkem. Děkujeme. 

Přeji Vám za PKSPOD, pokud možno klidné dny a ještě jednou s velkým díky za PKSPOD Dagmar Kubičíková, předsedkyně