Doporučení k výkonu sociálně-právní ochrany dětí ohrožených domácím násilím (Stanovisko MPSV a Zmocněnkyně pro lidská práva)

Níže k nalezení příslušné dokumenty.

Dopis zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Doporučení_domácí_násilí_200420(5)

Priloha_Podnet_Vyboru_COVID19